Kjelemodellen

Kjele 1 er vannet kaldt (kropp og sinn er rolig), så stiger humøret (enten sint, lei seg, frustrert eller glad osv) og i kjele 5 (renner alt over). I kjele 5 mister vi kontrollen.

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stinena@hotmail.no