BpF

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse/Borderline

Kjennetegn på Borderline personlighetsforstyrrelse

  • Tendenser til impulsive handlinger
  • Svingende stemningsleie
  • Manglende selvkontroll
  • Kronisk tomhetsfølelse
  • Kommer fort inn i intense og ustabile forhold
  • Redd for å bli forlatt
  • Svart/hvit tankegang

Årsaken for dette er ukjent, men en antar at både medfødt temperament og oppvekst- og miljøforhold har betydning. Denne lidelsen kombineres ofte med spiseforstyrrelser, alkohol- og stoffmisbruk, selvskading og selvmordstanker/forsøk.

Litt mer konkret informasjon om Borderline:

Behandling jeg har gått/fått

Under kan du lese om mitt innlegg om denne diagnosen. Det jeg kan si her, er at jeg fikk denne diagnosen fordi jeg ikke fikk diagnosen ADHD før jeg ble 18. Siden jeg da hadde en diagnostisert ADHD lidelse, utvikla jeg da også BPF. Ovenfor kan du lese om behandlingen jeg har gått, og den anbefales på det sterkeste for alle! Du trenger ikke å ha disse diagnosene for å gå der.

Mitt innlegg om BPF

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no