Hva er skjema?

Hva er et skjema?

 • Alle har skjema i personligheten.
 • Er grunnleggende antakelser om oss selv, andre og verden.
 • Skjemaene kan være positive og negative
 • Dannes i barndommen og gjennom oppveksten
 • Dannes ut fra personlighetstrekk og livserfaringer (venner, familie, skole og samfunnet generelt).
 • De negative skjemaene er rett og slett AUTOMATISKE NEGATIVE TANKER.

De negative skjemaene vi har:

 • Forlatthet (ikke gå fra meg, eller jeg går fra deg før du gjør det).
 • Mistillit (jeg kan ikke stole på deg).
 • Mangelfullhet/sosial uønskethet (jeg er verdiløs, jeg passer ikke inn).
 • Mislykkethet (jeg er så mislykket).
 • Sårbar overfor skade og sykdom (en katastrofe er rett rundt hjørnet).
 • Selvoppofrelse (andre personer er viktigere enn meg og må komme først).
 • Underkastelse (jeg vil alltid gjøre som du vil).
 • Ubøyelige standarder (ingenting av det jeg gjør er bra nok).
 • Selvberettigelse/selvsentrering (jeg kan få alt jeg vil når jeg vil).

De positive skjemaene vi har:

 • Stabilitet i relasjoner til andre (alle nære og viktige relasjoner er stabile).
 • Tillit (jeg har lært hvem jeg kan stole på og ikke).
 • Omsorg (behovene mine blir møtt, andre bryr seg om meg og motsatt).
 • Fellesskap (føler meg sosialt akseptert. Er en del av en gruppe).
 • Selv-aksept (jeg liker den jeg er. Jeg kan forbedre meg og lære nye ting).
 • Måloppnåelse (jeg kan nå de målene jeg setter meg).
 • Kompetanse (jeg kan ta gode avgjørelser, kan be om råd).
 • Håndtere problemer (alene eller med andre, selv om ting ikke ser lyst ut, prøver jeg så godt jeg kan).
 • Lek og glede er sunt (positive aktiviteter (aktiv fokusendring) og å ha det bra er viktig og lov!
 • Selv-hjelp (jeg har tro på å bedre min livssituasjon. Jeg kan klare å studere, jobbe osv).
 • Grenser (lar ikke andre overskride mine grenser. Nok er nok. Jeg lar også folk sette grenser til meg).
 • Autonomi (Jeg bestemmer over, er ansvarlig for, mitt eget liv).
 • Siste og viktigste er EMOSJONSREGULERING (jeg kan forstå og regulere følelser. Følelser er ikke farlig!).

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no